Sobre nosaltres:

1. Amb la denominació CENTRE D'ESTUDIS PER AL DESENVOLUPAMENT HUMÀ I COMUNITARI, es constitueix una associació. 

2. Els fins de l'associació són:
       - Elaboració i difusió d'estudis sobre tot tipus d'aspectes humanístics, socials i comunitaris.
  - Promoció dels valors humanístics mitjançant publicacions, taules rodones, conferències i altres activitats.
  - Creació d'un fons bibliogràfic i documental sobre l'humanisme i els problemes socials contemporanis.
  - Fomentar la reflexió sobre l'humanisme i el seu desenvolupament en el si de la societat catalana.