WORKING PAPERS DE CEDHICO N.1

Documents emmarcats dins les línees  de treball de l'entitat i  de publicació periòdica, el seu ISSN és el següent: 2696-5569

     WORKING PAPERS DE CEDHICO N.2

     WORKING PAPERS DE CEDHICO N.3

     WORKING PAPERS DE CEDHICO N.4

     WORKING PAPERS DE CEDHICO N.5

     WORKING PAPERS DE CEDHICO N.6

W.P. Nº1

W.P. Nº2

W.P. Nº3

W.P. Nº4

W.P. Nº5

W.P. Nº6