CEDHICO

Centre d'estudis per al desenvolupament humà i comunitari

Presentació:

El Centre d'estudis per al desenvolupament humà i comunitari és una associació sense ànim de lucre amb la voluntat de portar a terme estudis, jornades i accions pràctiques encaminades a millorar la condició humana. Ens preocupa la persona i el seu encaix a la comunitat, la concepció espiritual de la vida, la integració comunitària i nacional, la transcendència en un sentit total, de manera que denunciem la precarització de la vida, el materialisme i el consumisme destructius. 
Com que hem après moltes coses de poques persones, volem ser fidels als testimoni d'aquells que han donat la vida per un ideal d'ajuda i donació als altres. 

----0----                                                

VIII Jornada sobre cultura de de seguridad y defensa y los valores cívicos:
la responsabilidad ciudadana en el marco del sistema de Seguridad Nacional.
(13-10-2022).

NOVETATS INSTITUT MOUNIER - CURS 2022-2023 -

 
prev next
NOVETATS CURS 2021-22
prev next
prev next

Spanish Law Institute of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. Meeting on September 8, 2021 Book’s presentation and projects

Dear friends,

We invite you to participate in the meeting of the Institute of Spanish Law of the University of Tblisi on September 8 at 12 p.m. at the Faculty of Law of the Autonomous University of Barcelona, according to the attached program.
Sincerely,

https://institutestudiseuropeus.uab.cat