PROJECTES I LÍNEES DE TREBALL:

1. Ètica de la cura i política.
2. Pensament nacional català.
3. Les tensions entre la llibertat i seguretat en el món contemporani.
4. Civisme i convivència.
5. Catalunya - Espanya -Europa - Món.
6. Teoria de l'Estat.
7. Cultura de la Seguretat i Valors Cívics.
8. Persona i Comunitat: el concepte de transcendència aplicat a la vida política.
9. La lluita contra la corrupció política.